Softbol savez Srbije

Zakazana Skupština Softbol saveza Srbije

На основу  Статута Софтбол савеза Србије сазивам РЕДОВНУ ИЗБОРНУ СКУПШТИНУ СОФТБОЛ САВЕЗА СРБИЈЕ и предлажем следећи

 

ДНЕВНИ РЕД :

1. Избор радних тела Скупштине

а) радно Председништво   -   б) верификациону Комисију

ц) изборну Комисију         -    д) записничара

2. Извештај верификационе Комисије,

3. Разматрање и усвајање Записника са редовне Скупштине одржане 04.02.2017. године,

4. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Софтбол савеза Србије између две седнице Скупштине,

5. Расправа о предложеним кандидатима за председника СбСС за предстојећи четворогодишњи мандатни период /представљање програма кандидата и дискусија/,

6. Утврђивање листе кандидата за председника СбСС – вођење преузима радно председништво,

7. Избор председника Софтбол савеза Србије (СбСС) – и извештај изборне комисије,

8. Избор чланова Управног одбора СбСС и извештај изборне комисије,

9. Представљање тренера који ће у 2018. Радити са националним селекцијама,

10. Разно

 

Седница редовне изборне Скупштине Софтбол савеза Србије одржаће се  у недељу 25. марта 2018. године у Београду, канцеларије савеза, Спасеновићева 12,  са почетком у 12 h

 

            Молимо да седници присуствујете и са собом понесете оверено и потписано пуномоћје. Једино са њим имаћете право присуства и учешћа у расправи и одлучивању на Скупштини. У очекивању учешћа у раду Скупштине срдачно Вас поздрављам. По завршетку Скупштине, биће послато саопштенје средствима јавног информисања.

 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                Слободан Ђурић