Softbol savez Srbije

Diploma našem treneru za učešće na ESCA trenerskom kampu

U Holandiji je u gradiću Diessen od 23. do 27. oktobra održan ESCA kamp za trenere softbola i sportiste. Trener kluba Alligators, Vladimir Verlić, predstavljao je Srbiju, na ovom kampu, gde su predavali holandski i američki poznati treneri. Savez je platio Verliću avio kartu i kotizaciju za učešće od 395 eura.