Softbol savez Srbije

Planovi za 2020. u Beogradu

Poštovani, koristimo priliku da Vas obavestimo da će se Redovna godišnja skupština Softbol saveza Beograda održati u petak  24. januara 2019. godine, u prostorijama našeg saveza, od 18.00. Skupština će se održati po sledećem dnevnom redu:

  1. Verifikacija mandata članova Skupštine i određivanje zapisničara i overioca zapisnika.
  2. Izveštaj o radu Saveza u 2019. sa finansijskim izveštajem o raspoređenim i utrošenim sredstvima dobijenim od gradskog budžeta i donošenje odluke o usvajanju izveštaja.
  3. Program rada Softbol saveza Beograda za 2020. godinu i donošenje Odluke o usvajanju Predloga programa saveza za sportski razvoj talentovanih sportista i unapređenje kvaliteta rada sa njima u 2020. godini, koji se kandiduju za finansiranje sredstvima gradskog budžeta.
  4. Odluka o usvajanju Kriterijuma o raspodeli budžetskih sredstava za 2020. godinu za program rada sa sportskim talentima.
  5. Razno